Despre proiect

Obiectivul general

Dezvoltarea activităților turistice în zona podgoriile Barcăului, care să contribuie la creșterea beneficiilor economice, precum şi la creșterea atractivității spațiului rural.

Obiective specifice

Creșterea numărului de turiști în comuna zonă, prin înființarea unui drum al vinului, parcurs călare Achiziționarea de produse de marketing turistic în vederea valorificării şi dezvoltării turismului din zonă


Beneficiarii proiectului

Administrația publică locală din comuna Sâniob şi din celelalte 2 comune participante la proiect, prin dezvoltarea economiei locale.


Comunitățile locale – 15.737 locuitori, respectiv comuna Sâniob – 2.219 locuitori, comuna Diosig – 9.330 locuitori, comuna Sălard – 4.188 locuitori.


Turiștii români şi străini care vor vizita locurile, prin facilitarea accesului la informațiile turistice, având la dispoziţie un traseu turistic amenajat şi de infrastructură turistică (materiale promoționale multilingve)


Actiuni

S-au realizat următoarele:

1 Drumul vinului, parcurs călare prin podgoriile Barcăului – traseul cuprinde obiective turistice din întreaga zonă omogenă, însă popasurile turistice şi indicatoarele informative multilingve sunt amplasate numai pe domeniul public al comunei Sâniob.

2 Materiale de promovare turistică (care includ şi zona omogenă).

Drumul Vinului

Drumul vinului pornește din localitatea Sâniob, com. Ciuhoi, de la centrul informațional ce a fost realizat prin proiectul integrat. Traseul se va parcurge călare, turiștii având posibilitatea să fie însoțiți de un ghid/călăuză – cunoscător al locurilor, care le va putea furniza informațiile necesare. Excursia va putea fi organizată fie individual, fie cu un grup de turiști. Primul popas turistic este amplasată în pădurea Sâniob, iar a doilea în zona comunei Sântimreu. Între aceste popasuri traseul trece pe lângă pivnițele tradiționale ale localnicilor. Următorul punct de atracție turistică este Dealul Viilor din comuna Diosig, iar aventurile se încheie ajungând din nou în localitatea Sâniob, la centrul informațional respectiv.

Popasurile au două componente:
  • Foișor cu loc de stat şi vatră de foc, cărui dimensiuni sunt: suprafață de 23,38 mp, este de formă hexagonală, cu latura de 3m. Se compune din bancă şi masă perimetrală. Conține şi o vatră de foc.
  • Adăpost şi loc de odihnă pentru cai, cărui dimensiuni sunt: 5,00x5,10 m. Se compune dintr-o ieslă pentru fân şi o adăpătoare

Ambele sunt acoperite cu șindrilă din lemn. Structura este de asemenea pe lemn.

Materiale de promovare turistică

Calitatea comunicației a îmbunătățit datorită materialelor de promovare turistică a proiectului. S-a ajuns la o comunicare de marketing eficace prin utilizarea materialelor informaționale textuale. Avantajul acestor materiale constă în flexibilitatea lor de utilizare sporită şi în costurile de producţie relativ reduse.

Materialele promoţionale pe bază de hârtie reprezintă baza oricărui demers de marketing, deoarece implică cheltuieli moderate, permit economii de scală în procesul lor de producţie (pentru a informa un spectru larg de vizitatori sunt produse în cantităţi mari) şi au valoare informaţională relativ mare. Toate materialele textuale au fost redactate în 3 limbi: română, engleză, maghiară. Produsele promoţionale ce au fost achiziţionate prin proiect, au distribuit turiştilor care vizitează comuna, și au fost prezente şi la toate evenimentele locale, în standuri expuse în instituţiile publice locale din zone.

Zona podgoriilor Barcăului are un logo sugestiv cu care poate fi identificată, acest logo personalizând materialele promoţionale propuse prin proiectul de faţă.

Prezentarea Comunei Sâniob şi a zonei omogene incluse în proiect


În cadrul întâlnirilor de lucru avute la începutul proiectului, reprezentanții autorităților locale din cele trei comune, Sâniob, Diosig şi Sălard, au semnalat existenta potențialul turistic al zonei omogene, care necesita a fi încurajat prin investiții în turism. Astfel, a fost necesară o strategie de marketing turistic care să promoveze produsul turistic oferit. În ședințele de lucru avute, reprezentanții autorităților publice locale au decis să acționeze asupra oportunităților de dezvoltare comune. S-a identificat un produs turistic al zonei omogene: Zona turistică Podgoriile Barcăului. Deficitul de marketing a fost acoperit prin conceperea unui traseu turistic amenajat corespunzător şi prin elaborarea de materiale de marketing (Acțiunea nr. 2 a proiectului). Complementar, prin Acțiunea 1 a proiectului, solicitantul a pus la dispoziţia turiștilor un centru local de informare turistică.

Zona omogenă propusă în proiect acoperă, așadar, cele trei comune: Sâniob (solicitantul), Diosig şi Sălard, conform adeverințelor eliberate de comunele din zonă, atașate proiectului, din care rezultă că în cele 3 comune există mai mult de 15 acțiuni/investiții de turism. Omogenitatea arealului este dată de câteva elemente care prezintă o structură unitară, nediferențiată din punct de vedere fizico-geografic şi socio-economic, astfel:


  • cadrul natural care definește stilul de viață al localnicilor (podgoriile însorite de pe Valea Barcăului), precum şi oportunitățile investiționale şi de dezvoltare (în special, în turism, fiind un cadru excelent pentru dezvoltarea turismului rural şi a ecoturismului), cu posibilităţi de practicare a echitației ori a altor activități de agrement similare;
  • cultura populară şi folclorul tradițional (cele trei comune se încadrează în regiunea folclorică a Crișanei, tradițiile şi obiceiurile prezentând similarități vădite: pivnițele tradiționale care alcătuiesc un veritabil punct de atracție turistică al drumului vinului, arhitectura asemănătoare, costumul popular cu motivele florale, datini şi obiceiuri care se păstrează din vechime - de ex. Balurile strugurilor, Degustările de vinuri);
  • ocupațiile locuitorilor: viticultura, agricultura, etc.
  • vecinătate (sunt comune învecinate).

Caracteristice pentru zona omogenă sunt pivnițele de vinuri, săpate în dealuri, ce sunt remarcabile prin originalitatea şi unicitatea porților. De regulă, pivnițele au aspect boltit şi sunt construite din cărămidă. Îmbinând într-un mod estetic specific lucrătura în lemn şi fier, porțile dau o valoare de patrimoniu pivnițelor cu pretenție îndreptățită de a sta alături de valorile culturale de renume.Dat fiind caracterul preponderent agrar al celor trei comune, autoritățile publice locale doresc să propulseze dezvoltarea economică a zonei, mizând în special pe atracţiile turistice. Cadrul natural este propice turismului de vacanță, ecoturismului sau agroturismului. Astfel, autoritățile îşi propun să creeze facilitățile necesare pentru atragerea turiștilor.


De menționat este faptul că toate materiile textuale au fost realizate în trei limbi, respectiv: română, maghiară şi engleză, având în vedere compoziția etnică a zonei şi ținând cont de vizitatorii străini. Instrumentele care au fost achiziționate prin prezentul proiect dispun de caracteristicile tehnice necesare pentru a putea răspunde nevoilor identificate.


Turismul viticol cuprinde de regulă trei mari componente, fiecare prezent în proiectul realizat:

1vizitele cunoscătorilor şi cumpărătorilor profesioniști de vinuri

2organizarea de degustări de vinuri cu caracter promoțional

3organizarea itinerariilor pentru turiști în zonele viticole.


Podgoriile Barcăului sunt cunoscute pentru speciile de viță de vie şi soiurile de vin în întreaga regiune a Ardealului şi în țară. Comunele viticole de pe valea Barcăului - Sâniob, Diosig, Sălard - reprezintă o zonă omogenă, din punct de vedere al specificului local: sunt podgorii renumite în regiune şi în țară, activitatea localnicilor de cultivare a viței de vie fiind una foarte veche, cu tradiție. Omogenitatea se mai reflectă şi în portul tradițional şi folclorul zonei.


Podgoria Diosig grupează plantațiile viticole dispersate pe o arie largă, la nord şi nord-est de Oradea, corespondentă câmpiei şi dealurilor piemontane Oradea-Barcău. Centrele viticole ale podgoriei: Diosig, Sântimreu, Sâniob au o tradiție viticolă ce s-a dezvoltat încă din perioada anilor 1569-1578. Este vorba, deja, de o tradiție a vinului de sute de ani, care trebuie păstrată şi promovată corespunzător. Soiurile cultivate: Feteasca albă, Feteasca Regală, Riesling italian şi Muscat Ottonel sunt soiuri recunoscute.