Drumul Vinului

Obiectivul general

Dezvoltarea activităților turistice în zona podgoriile Barcăului, care să contribuie la creșterea beneficiilor economice, precum şi la creșterea atractivității spațiului rural.

Zona omogenă


În cadrul întâlnirilor de lucru avute la începutul proiectului, reprezentanții autorităților locale din cele trei comune, Sâniob, Diosig şi Sălard, au semnalat existenta potențialul turistic al zonei omogene, care necesita a fi încurajat prin investiții în turism. Astfel, a fost necesară o strategie de marketing turistic care să promoveze produsul turistic oferit. S-a identificat un produs turistic al zonei omogene: Zona turistică Podgoriile Barcăului.


Zona omogenă propusă în proiect acoperă, așadar, cele trei comune: Sâniob (solicitantul), Diosig şi Sălard. Omogenitatea arealului este dată de câteva elemente care prezintă o structură unitară, nediferențiată din punct de vedere fizico-geografic şi socio-economic.

Sâniob

Din punct de vedere geografic, comuna Sâniob este situată pe valea râului Barcău, în partea vestică. Pe dealurile ce înconjoară comuna Sâniob se practică viticultura, numeroase pivnițe in stil tradițional fiind săpate în panta dealurilor. În comuna Sâniob, sunt vinuri locale oficial controlate (DOC).

Sântimreu

Localitatea Sântimreu aparține comunei Sălard. Este așezată la poalele dealului dintre valea Ierului și valea Barcăului, acolo unde râul ajunge la șes. Centrele viticole ale podgoriei: Diosig, Sântimreu, Sâniob au o tradiție viticolă ce s-a dezvoltat în perioada anilor 1569-1578.

Diosig

Comuna Diosig se află în partea de nord-vest a județului Bihor. Localitatea are caracteristicile zonei de câmpie şi deal, fiind parte a Câmpiei şi Dealurilor de Vest. Podgoria Diosig grupează plantațiile viticole dispersate pe o arie largă la nord si nord-est de Oradea.